Uitslag poll basisinkomen

Door H!GHGuY op donderdag 14 mei 2015 16:45 - Reacties (15)
Categorie: Maatschappij, Views: 3.865

Famous last words:
Wie een poll maakt voor een ander, ... moet er ook iets mee doen.

De resultaten

Poll was te vinden op http://highguy.tweakblogs.net/blog/11767/poll-basisinkomen.

http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=394543&layout=6&sort=prc
Ook een poll maken? Klik hier

Een kleine 1000 mensen hebben geantwoord, waarvoor natuurlijk mijn dank.

Ik ga er voor de rest natuurlijk vanuit dat iedereen weet wat het basisinkomen is. Voor zij die het nog niet zouden weten: het basisinkomen is een bedrag wat iedereen onvoorwaardelijk krijgt. Voor kinderen zou er een lager bedrag gerekend worden, bijvoorbeeld €250, voor meerderjarigen een hoger bedrag zoals €1000. Afhankelijk van wie je het vraagt verschillen de bedragen en sommige details in de uitvoering.

Full-time, part-time, no-time: Impact op de arbeidsmarkt

Wanneer we de groep indelen volgens categorieën, dan krijgen we het volgende:
Full-time: 54%
Part-time: 33%
No-time: 8% en 4% studeert

Meer dan de helft van de mensen blijft dus full-time werken. Vanuit de reacties en ook het topic op GoT blijken mensen dit te willen gebruiken als aanvulling op hun loon (voor wie het nu niet makkelijk heeft), om te sparen, of gewoon om de levensstandaard te verhogen en zich wat meer luxe te permitteren. Vermoedelijk komt een redelijk deel van dit geld dus relatief snel terug in de economie. Een kleine groep van 2%, wil echter hard sparen in een job die niemand anders wil om zo vervroegd te kunnen rentenieren - deze groep zal dus waarschijnlijk hard sparen.

Een derde van de respondenten geeft aan part-time te willen gaan werken. Het bijkomende geld kun je dus zien als een afkoopsom om minder te hoeven werken. Vergeleken met de huidige cijfers voor part-time werk, 20.8% van de mannelijke werkende bevolking[1] in Nederland, is dit een verhoging met ruim twee derden.

Uiteindelijk is er ook een kleine groep van net geen 10% die zich al dan niet tijdelijk uit de reguliere arbeidsmarkt wil terugtrekken. Vergeleken met de huidige werkloosheidsgraad van 14,1% in Nederland (volgens werkloosheidsmeter.nl), kun je de hoop uitspreken dat de arbeidsmarkt zou stabiliseren op die 8% door het vrijkomen van jobs door mensen die minder gaan werken.

Hieruit kun je dus concluderen dat de vaak gehoorde stelling dat met "gratis geld" mensen allemaal zullen stoppen met werken niet echt opgaat. Er is waarschijnlijk zelfs een redelijke kans dat de vrijgekomen arbeidsuren de werkloosheidsgraad zullen doen zakken.
De proeven die al geweest zijn in het verleden tonen ook gelijkaardige fenomenen aan.

Van 60-urenweek tot luieren: Wat doen mensen met hun tijd?

De simpelste en grootste groep verandert niets, ze blijven gewoon werken zoals ze vandaag al deden.

10% van de groep wenst zelfstandig ondernemer te worden. Van de Nederlandse mannen blijkt nu ongeveer 20% zelfstandig te zijn. Uit deze vraagstelling is niet ondubbelzinnig uit te maken of huidige zelfstandigen in de "ik word zelfstandig" of "niets, ik blijf gewoon werken" groep zijn terecht gekomen, maar met enige voorzichtigheid zou ik durven stellen dat "tot maximaal 10%" aangeeft nieuw zelfstandig ondernemer te willen worden. Het cijfer van 20% zou dus kunnen groeien tot 30%.

Verder zien we dat 23% van de mensen wel minder werkt, maar dit spendeert aan ander hobby-/project-matig werk. Je zou kunnen veronderstellen dat een deel van deze mensen nu rondloopt met briljante ideeën waarvoor ze geen tijd hebben om ze tot uitvoering te brengen. Ongetwijfeld is met zo'n percentage de kans reëel dat een deel van die projecten uitgroeit tot een full-time job. Zelfs al is het voor het ander deel van de groep niet zo, toch zullen er hiervan ook mensen zijn die met hun projecten op kleine schaal waarde creëren voor vrienden/familie of op grotere schaal via open-source.
Anderzijds zal deze groep ook mensen bevatten die een extra skillset bevatten die niet zozeer aansluit op hun dagelijks werk of gewoon tweakers die graag knutselen ;)

Een 10% wil minder werken om met familie en vrienden door te brengen, 2% wil zelfs helemaal over op een sociale bezigheid. Een mens is nog altijd een sociaal dier en deze mensen willen dit in de praktijk brengen. Sociale activiteiten zijn een bron voor welbevinden of soms ook gewoon trieste noodzaak door tegenslagen.

Verder wil 4% opnieuw studeren. Ze benutten het extra inkomen om zichzelf te ontplooien of gewoon (bij) te studeren voor een betere job.
Een kleine minderheid van 1% wordt zelfvoorzienend en gebruikt het basisinkomen om die zaken te kopen die niet zelf te maken zijn.

Tenslotte is er nog een groep van 5% die verwacht volledig rond te komen van het basisinkomen door zuinig te leven en geen zin heeft om te werken. Dit is de groep waarvan opponenten van het basisinkomen vrezen dat ze een grote meerderheid zullen vormen.

Conclusie

Minder plichten, meer rechten
Ten eerste lijkt het erop dat een basisinkomen bevrijdend werkt. We zien grote verschuivingen (56%) in tijdsbesteding. Mensen lijken eerde geneigd om dingen te doen die hen gelukkig maakt (projecten, sociaal werk, zelfontplooiing, zelfstandig werk in persoonlijke interessesfeer) eerder dan dingen die veel geld opleveren (voor zover die niet bij elkaar aansluiten). Een basisinkomen wijzigt dus de belangrijkste metriek van bruto nationaal product naar bruto nationaal geluk.

Anderzijds durven mensen ook op kleinere schaal risico's nemen door zelfstandig te worden. Dit onderschrijft het idee dat een basisinkomen een grotere lokale economie creëert.

Dit punt toont trouwens aan dat de huidige balans werk/leven voor velen teveel overhelt naar 'werk', iets wat we los van deze poll ook wel merken. Ik kwam in mijn zoektocht namelijk een grafiek tegen waarin het aantal part-timers gestaag steeg over de laatste jaren.
Rot op, maatschappij!
De groep die zich uit de arbeidsmarkt wil onttrekken is eerder klein. Door de vrijgekomen arbeidstijd is er zelfs een kans dat mensen die nu geen job hebben er wel een kunnen krijgen. Netto zou dit dus een verbetering kunnen zijn.

Hieruit kun je dus ook concluderen dat een basisinkomen van €1000 onvoldoende is voor de overgrote meerderheid om een voor hen aanvaardbare hoeveelheid comfort en luxe te verschaffen.
Tegelijk kun je zeggen dat het niet onmogelijk moet zijn om van €1000 rond te komen in de absolute basisbehoeften. Zo'n bedrag zou dus naar huidige maatstaven een aanvaardbaar bedrag zijn om absolute armoede uit te roeien en om mensen die het willen een springplank te bieden naar een beter bestaan.
Helaas zou een basisinkomen waarschijnlijk ook effecten hebben op de levensduurte. Daarom is het moeilijk in te schatten wat de evolutie van dit bedrag zou zijn in de realiteit.
It's the economy, stupid!
De claim dat een basisinkomen "gratis geld" is die een race-to-the-bottom verzoorzaakt is waarschijnlijk niet (helemaal) terecht. Het grootste deel van dit geld wordt namelijk uitgegeven. Bij mensen die stoppen met werken is dit hun enige inkomstenbron, mensen die minder gaan werken gebruiken het als compensatie voor het verdwenen loon en wellicht een groot deel van zij die full-time blijven werken zal een redelijk deel van dit geld terug in de economie duwen.
Eens het daar is kan het ook ten dele gerecupereerd worden door de overheid. De reële hoeveelheid geld die dus gevonden moet worden om zo'n project te financieren ligt dus een stuk lager dan (basisinkomen x inwoners).

Disclaimer

Dit is natuurlijk geen uitgebreid onderzoek. Er mist een bijvoorbeeld een hoop informatie over ieders huidige situatie. De gegevens die ik van eurostat haal proberen hier een beetje aan tegemoet te komen, maar klakkeloos vergelijken van die gegevens is eigenlijk niet correct.
Mijn punt was vooral om mijn onderbuikgevoel aangaande de intenties van mensen te kunnen aantonen. Ik ga namelijk ook niet in op de betaalbaarheid van het basisinkomen, aanzuigeffecten en alle andere argumenten, dit was trouwens ook niet de bedoeling.

En jij dan?

Waar plaatst dit mij? Onbeslist ;)

Zowel uit het kamp van voor- als tegenstanders komen zinnige argumenten. Andere zijn dan weer op onderbuikgevoel gestoeld. Dit mini-onderzoekje bevestigt er alvast enkele van mij.

Ik kom er meer en meer op uit dat we moeten beginnen met een eerlijker fiscaal systeem:
• hervormen van belastingen zodanig dat alle inkomsten eerlijk en gelijk(aardig) belast worden, zowel uit arbeid als uit kapitaal.
• globalisering van fiscaliteit als remedie tegen globalisering van de economie. Ontwijking moet je gewoon aanpakken. Zoniet blijven we in de huidige race-to-the-bottom waarin alle geld bij de immobiele burger gehaald wordt terwijl mobiele bedrijven belasting betalen waar het hen uitkomt.
• de virtuele economie laten krimpen ten voordele van de reële economie. Slechts weinig mensen worden beter van het (computergestuurd) gokken met aandelen.

Eens je deze 2 problemen hebt aangepakt komt een hoop geld vrij die je dan kan besteden aan betere dienstverlening, belastingvermindering, negative tax of basisinkomen, etc. Wat de regeringen ook beslissen, een groot deel van dit geld moet terugvloeien naar de burger en zal los van de vorm waarin het gebeurt voor gelijkaardige effecten zorgen. Eens dat geld begint binnen te stromen kunnen we de discussie van basisinkomen nog wel eens voeren.

Er loopt een topic op GoT waar in-depth discussie over het basisinkomen zelf mogelijk is, hieronder zou ik het liefst houden voor discussie over deze blogpost.

----
[1] Ik ga voor de statistieken verzameld via eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database) even uit van Nederlandse mannen. Gegeven het gemiddelde publiek hier op GoT hoop ik dat niemand me daarvoor wil opknopen - hoewel ik als onderbuur zelf ook verzachtende omstandigheden kan pleiten ;)

Volgende: Als je (Belgische) privacy je lief is. 07-'15 Als je (Belgische) privacy je lief is.
Volgende: Poll basisinkomen 05-'15 Poll basisinkomen

Reacties


Door Tweakers user Haas_nl, donderdag 14 mei 2015 18:02

Vraag me af wat het doet met onze arbeids markt toz de duitse of belgische markt.
En of hier dadelijk niet meer polen en bulgaren of zelfs Grieken zitten te luieren dan nederlanders aan het werk zijn.

Door Tweakers user HallonRubus, donderdag 14 mei 2015 20:29

Haas_nl schreef op donderdag 14 mei 2015 @ 18:02:
Vraag me af wat het doet met onze arbeids markt toz de duitse of belgische markt.
En of hier dadelijk niet meer polen en bulgaren of zelfs Grieken zitten te luieren dan nederlanders aan het werk zijn.
Of andersom: half Polen heeft hier een goedbetaalde baan, terwijl de helft van de Nederlanders liever van een basisuitkering leeft.

Door Tweakers user Haas_nl, donderdag 14 mei 2015 21:47

sdk16420 schreef op donderdag 14 mei 2015 @ 20:29:
[...]

Of andersom: half Polen heeft hier een goedbetaalde baan, terwijl de helft van de Nederlanders liever van een basisuitkering leeft.
Nederland is niet zo rijk geworden door te zitten luieren....er zijn genoeg andere vooral landen in het zuiden die gewoon paar jaar achter lopen op nederland omdat ze wel liever in het zonnetje gaan zitten.
Die proef die ze hiermee gedaan hebben is trouwens in canada gedaan daar hebben ze dit probleem helemaal niet.

[Reactie gewijzigd op donderdag 14 mei 2015 21:56]


Door Tweakers user kipppertje, donderdag 14 mei 2015 21:58

Een ander iets is of die 1000 euro niet inflatie in de hand werkt. Meer mensen kunnen meer betalen, dus kunnen spullen duurder verkocht worden. Bovendien is "gratis" natuurlijk niet echt gratis. Eigenlijk geven we iedereen een bijstandsinkomen (is voor alleenstaande bijna 1000 euro). Maar de vraag is natuurlijk, wie gaan dat betalen? Er vallen natuurlijk wat kosten weg (bijstand, ww, stufi e.d.) en een gedeelte komt weer net zo hard terug aan belastingen, maar wie financiert de rest?

Door Tweakers user OB1, donderdag 14 mei 2015 22:43

Ik ben inderdaad benieuwd wat de uitslag van de poll zou zijn als je er een kleiner bedrag van maakt en dan houdt voor bijv. <15 jaar. Denk dat dat wel leuk is.

Door Tweakers user WoutervOorschot, vrijdag 15 mei 2015 00:13

Ik snap niet hoe je dit bedoelt, mensen blijven werken en gebruiken dit als aanvulling van hun salaris? Wie betaalt dit basisinkomen dan? De succesvolle ondernemer zeker weer. Als je al rond kan komen zou dat basisinkomen 1000€/maand erin en 1000€/maan eruit aan de belasting zijn.

Wat logischer zou zijn, dit ipv het huidige toeslagenstelsel, dan heb je veel minder werk aan coontroles en de uitgaven en inkomen blijven voor zowel burgers als de overheid gelijk(het enige verschil is de duidelijkheid en efficiëntie van het systeem).

Door Tweakers user H!GHGuY, vrijdag 15 mei 2015 09:06

De bedoeling van deze poll ging absoluut niet over betaalbaarheid of hoe zo'n systeem in elkaar zat. Gelieve die discussie te voeren in het GoT topic die gelinkt is onderaan de blog.

@OB1: Voorstanders stellen altijd dat het bedrag net hoog genoeg moet zijn om een zeer basis bestaan van te leiden. Ik denk dat voor Nederland en België €1000 hier ongeveer aan voldoet.

Mijn doel was om te bewijzen dat als je iedereen €1000/mnd, no questions asked, in de handen duwt er niet zomaar een arbeidsval komt. En dat zo'n operatie ook een meer lokale economie stimuleert. Tenslotte ook dat zo'n operatie ten dele zichzelf financiert en dat je dus niet de volle 100% van (basisinkomen x inwoners) moet voorzien.

Door Tweakers user mashell, vrijdag 15 mei 2015 09:13

WoutervOorschot schreef op vrijdag 15 mei 2015 @ 00:13:
Ik snap niet hoe je dit bedoelt, mensen blijven werken en gebruiken dit als aanvulling van hun salaris? Wie betaalt dit basisinkomen dan?
Het is geen extra gratis geld. Verdien je nu €2000 van je werkgever dan krijg je met het basisinkomen €1000 van je werkgever en €1000 van de staat. De werkgever betaald dan gewoon die 2e €1000 als extra sociale premie. Eigenlijk vestzak broekzak. Maar omdat iedereen het krijgt heb je wel een zekerheid, net als de uitkering en bijstand van nu. Feitelijk veranderd er niet zo veel met een basisinkomen. AOWers hebben eigenlijk ook al een basisinkomen dat ze kunnen aanvullen met pensioen.
TS schrijft:
blijken mensen dit te willen gebruiken als aanvulling op hun loon (voor wie het nu niet makkelijk heeft), om te sparen, of gewoon om de levensstandaard te verhogen en zich wat meer luxe te permitteren.
Maar dat is volgens mij zich rijk rekenen want zo kan en zal het niet gaan.

Door Tweakers user H!GHGuY, vrijdag 15 mei 2015 09:19

mashell schreef op vrijdag 15 mei 2015 @ 09:13:
[...]

Het is geen extra gratis geld. Verdien je nu €2000 van je werkgever dan krijg je met het basisinkomen €1000 van je werkgever en €1000 van de staat. De werkgever betaald dan gewoon die 2e €1000 als extra sociale premie. Eigenlijk vestzak broekzak. Maar omdat iedereen het krijgt heb je wel een zekerheid, net als de uitkering en bijstand van nu. Feitelijk veranderd er niet zo veel met een basisinkomen. AOWers hebben eigenlijk ook al een basisinkomen dat ze kunnen aanvullen met pensioen.
TS schrijft:

[...]

Maar dat is volgens mij zich rijk rekenen want zo kan en zal het niet gaan.
Het hangt ervan af wie je het vraagt en hoe je de berekening doet.

De realiteit zal zijn dat door de iets grotere onafhankelijkheid van werk, de wetten van vraag en aanbod harder zullen spelen op loon en arbeidsvoorwaarden.
Dus los van het basisinkomen, zullen de lonen naar een nieuw peil evolueren.
Hoe je dus start (€1000 bovenop huidig loon) of (€1000 staat, loon-€1000 van werkgever) is irrelevant voor het einddoel, enkel voor de mogelijke overgangsperiode.

Door Tweakers user onok, vrijdag 15 mei 2015 11:01

Vergeet niet dat de Tweakers doelgroep nou niet echt doorsnee is voor de Nederlandse samenleving. We hebben nou eenmaal een hoop paupers in dit land, en die blijven gewoon pauper. Ik denk dat de kleine groep tokkies die nu nog wel werken, dat straks niet meer doen omdat ze toch gratis geld krijgen.

Tweakers zijn over het algemeen wat hoger opgeleid, en doen werk dat ze echt leuk vinden. En als je plezier hebt in je werk, dan ga je niet zo snel stoppen.

Als er een basisinkomen komt, dan ga je alleen nog maar werk doen dat je echt leuk vind. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar wie gaat al het kutwerk doen dan?

[Reactie gewijzigd op vrijdag 15 mei 2015 11:06]


Door Tweakers user Richh, vrijdag 15 mei 2015 11:29

Tenslotte is er nog een groep van 5% die verwacht volledig rond te komen van het basisinkomen door zuinig te leven en geen zin heeft om te werken. Dit is de groep waarvan opponenten van het basisinkomen vrezen dat ze een grote meerderheid zullen vormen.
5% - van de over het algemeen hoog opgeleide Tweaker die een goed betaalde baan heeft. Dat is heel wat anders dan heel Nederland. Het is niet zo dat dit perfect overeen komt met de paupers die nu helemaal niet werken; die zitten vaak niet op Tweakers. Overigens valt die 10% daaronder ook op dit moment uit de arbeidsmarkt waarbij het nog maar de vraag is wanneer en of ze weer terugkomen.

Daarbij is een groot gedeelte van deze stemmen niet van de doorsnee Tweaker, maar waarschijnlijk door de Tweaker die wel heil ziet in een basisinkomen, waardoor de uitslag van de poll sowieso biased is.
Een beetje alsof je een poll 'minder belasting op vermogen' houdt op een Quote 500-feestje.

Daarnaast kijken we naar hoe de huidige generatie het doet, die gewend is om te werken. Hoe reageren opvolgende generaties, die gewend zijn aan gratis geld voor een basisleven, hierop? Het percentage zal daar waarschijnlijk veel hoger liggen.

Door Tweakers user H!GHGuY, vrijdag 15 mei 2015 11:58

onok schreef op vrijdag 15 mei 2015 @ 11:01:
Als er een basisinkomen komt, dan ga je alleen nog maar werk doen dat je echt leuk vind. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar wie gaat al het kutwerk doen dan?
Juist. Er ontstaat dus een grotere markwerking wbt loon en arbeidsvoorwaarden. Dat soort jobs zullen dus betere voorwaarden krijgen opdat ze opgevuld zouden raken.
Ik denk dat de categorie "poen pakken in een job die niemand wil en dan rentenieren" deze gaten zal vullen. Ik vermoed echter dat in de realiteit deze groep wel eens groter zou kunnen zijn dan hier aangegeven, aangezien de marktwerking die ik hierboven aanhaal niet voor iedereen meteen als een gevolg van basisinkomen herkend wordt.

Wat in het topic op GoT ook al naar boven kwam is dat de hoogst opgeleide jobs hier een soort pervers effect van zullen krijgen: bvb dokters en informatici zijn jobs die nodig zijn maar waar er een tekort heerst (al dan niet kunstmatig?).
Anderzijds is het in de huidige economie ook niet anders: dokters en informatici verdienen nu ook al goed hun brood, die €1000 extra zal waarschijnlijk voor velen niet de druppel zijn om aan 40jr te gaan rentenieren - dat kunnen sommigen nu immers ook al.
onok schreef op vrijdag 15 mei 2015 @ 11:01:
Vergeet niet dat de Tweakers doelgroep nou niet echt doorsnee is voor de Nederlandse samenleving.
Dat weet ik en beschrijf ik ook zelf in de disclaimer. Anderzijds denk ik dat de poll een steekproef is naar mentaliteit en ingesteldheid. Daar zul je onder de tweakers ook alle uitersten wel hebben. Of de proporties representatief zijn, dat is een andere vraag.
We hebben nou eenmaal een hoop paupers in dit land, en die blijven gewoon pauper. Ik denk dat de kleine groep tokkies die nu nog wel werken, dat straks niet meer doen omdat ze toch gratis geld krijgen.
Dat je over "paupers" spreekt zegt al genoeg over jouw ingesteldheid.

Tegelijk tonen andere experimenten het tegendeel aan. Dat die mensen die in de huidige maatschappij aan hun lot overgelaten worden het basisinkomen aangrijpen om hun eigen toekomst te verbeteren. Maar, ja, er zullen altijd mensen zijn die economisch inactief willen zijn - de vraag blijft dan wel of die mensen in zo'n positie niet op een niet-economische manier bijdragen aan de maatschappij.

Nu bekijken we altijd economische bijdrag aan de maatschappij, maar misschien doen sommige van die "paupers' wel een grote niet-economische dienst aan de gemeenschap, ipv dagelijks aldi-pils te zuipen. Er is meer in de wereld dan geld en werken voor dat geld... Vandaar ook de opmerking in de blog dat basisinkomen de metriek van BNP overzet naar BNGeluk.

Famous last words:
Basisinkomen is voor de geindividualiseerde wereld van vandaag wat vakbonden waren voor de klassenmaatschappij van vroeger.
Tweakers zijn over het algemeen wat hoger opgeleid, en doen werk dat ze echt leuk vinden. En als je plezier hebt in je werk, dan ga je niet zo snel stoppen.
Loop eens even rond in het financieel-onafhankelijkheid topic op GoT.

[Reactie gewijzigd op vrijdag 15 mei 2015 12:06]


Door Tweakers user aeensing, vrijdag 15 mei 2015 15:01

Basis inkomen zal aan 2 kanten snijden denk ik.
Inderdaad je hebt mensen die dan meer bij willen hebben en natuurlijk mensen die denken lekker! Nu ga ik potjes bier drinken en tekenfilms kijken en in de ochtend de arbeiders uitzwaaien met een kop koffie in mijn hand.

Wat ik mij afvraag is als IEDEREEN een basis inkomen krijgt dus ook getrouwde stellen etc dan heb je 2000 euro in de maand en zit je boven het modale inkomen wat rond de 1600 hangt volgens mij.

Als dat voor mij en mijn aanstaande van toepassing zou zijn en mijn vaste lasten lekker relaxed blijft hangen rond de 1400 met benzine en eten en drinken er bij op dan prop ik zo 600 weg per maand op de spaar.

Basis inkomen moet lager zijn denk ik. En alsnog een eventuele verplichting tot werk. Al is het bij humanitas of iets dergelijk maar als dit zou gebeuren dan gaan veel mensen er gretig misbruik van maken.

Als je alleen al de kranten open slaat en ziet hoeveel mensen met huursubsidie frauderen dan is dit ook echt een gedoemd scenario.

Door Tweakers user RoadRunner84, maandag 18 mei 2015 12:13

Ik vrees dat een basisinkomen in deze vorm zal zorgen dat de prijzen van producten zullen stijgen met een effectieve verhoging van de maandlasten met een gelijk bedrag.
Het enige echte verschil dat dan nog over blijft is dat de armen iets minder arm zullen worden, terwijl de rijken een heel klein itsiepietie rijker zullen worden. Verhoudingsgewijs worden de armen rijker dan de rijken, wat hopelijk voor een minmale daling van de armoede zal zorgen.
De enige manier waarop het écht iets gaat uitmaken is als part-time werken al dusdanig vanzelfsprekend is dat een significant deel (ten minste 60%) van de nederlanders naar verhouding minder gaat werken, zodat hun maandinkomen niet stijgt.

Door Tweakers user H!GHGuY, maandag 18 mei 2015 12:36

RoadRunner84 schreef op maandag 18 mei 2015 @ 12:13:
Ik vrees dat een basisinkomen in deze vorm zal zorgen dat de prijzen van producten zullen stijgen met een effectieve verhoging van de maandlasten met een gelijk bedrag.
Dat kan, maar dan krijg je de situatie met indexering. Het is niet perfect, maar het werkt wel.

Er zijn 2 problemen:
- de graaimentaliteit. Elke kostenverhoging wordt afgewimpeld op de klant want de winstmarges zijn heilig en mogen enkel stijgen. Dit effect kan zo'n prijsverhoging in de hand werken. De oplossing is een mentaliteitswijziging en die kun je waarschijnlijk enkel doen met fiscale prikkels. Alleen heb je daar het ons-kent-ons tussen politiek en grote bedrijven, lobby's en FUD.
Dit probleem heeft dus rechtstreeks effect op de inkomsten en uitgaven van de overheid.
- Het 2de probleem is de herverdeling van die inkomsten en uitgaven. Hou je het huidige systeem aan of doe je een basisinkomen?

Uiteindelijk is het basisinkomen een aanpassing aan de manier waarop de overheid rijkdom herverdeelt (want dat is uiteindelijk de belangrijke taak van de overheid, naast dienstverlening). Die moet je ondersteunen met een aangepaste fiscaliteit met juiste balans. En net dat is waar we heel erg goed (of slecht) in zijn. Tonnen regeltjes en maatwerk om net weer die of die doelgroep tevreden te stellen.
Basisinkomen heeft de potentie om daar paal en perk aan te stellen, alleen merk ik dat als je er echt over begint te denken de regelneverij snel de kop op steekt.

Hierboven zei al iemand: Koppel zonder kinderen à rato van €1000/persoon = 2k inkomen om niets te doen - daar kunnen we ruim van leven zonder nog te hoeven werken. Logisch gevolg? Aanpassing naar: €1000 voor eerste gezinslid, €250 per bijkomend gezinslid. Of nog: €750 per huishouden voor huisvesting en dan €250 per gezinslid voor andere kosten (wat op hetzelfde neerkomt eigenlijk).
En dan begint het al weer: iemand maakt een constructie van living together apart en krijgt zo toch €2k. Moet je weer beginnen controleren, etc.

Reageren is niet meer mogelijk