Landen

Door H!GHGuY op zondag 7 april 2013 11:19 - Reacties (5)
Categorie: -, Views: 2.021

het land

1) gebied met grenzen en een eigen regering
Voorbeelden: `de landen van Europa`
Synoniem: staat

2) stuk grond van een boer
Voorbeeld: `op het land werken`

Bron: http://www.woorden.org/index.php?woord=land
Het begrip 'land' zal de meesten niet onbekend zijn, maar de meesten van ons aanvaarden het als iets wat is en staan er niet bij stil wat voor een idioot idee het eigenlijk is.

Gaan we even terug in de geschiedenis dan zien we stammen die hun eigendom, in dit geval land volgens de 2de betekenis, verdedigen. Deze waren namelijk nodig om te overleven.

Door de jaren heen zien we dit evolueren naar grote lappen land waarbij een kleine minderheid zeggenschap heeft over de mensen die dat land bewonen en bewerken.
Dit proces ging echter in veel gevallen niet zonder slag of stoot, de landsgrenzen zijn immers al vele malen hertekend. Ook de manier waarmee die minderheid omging met de meerderheid
heeft al vele vormen aangenomen.

Dit allemaal in het kort om maar aan te geven dat de geschiedenis van het concept "land" de bewoners ervan eigenlijk nog maar weinig goeds heeft gebracht.

Oorlog

Het meest frapante aan een "land" is dat je al van bij de geboorte zowat gebrandmerkt wordt met zo'n bewoners-labeltje. Je hangt dus willens-nillens vast aan de machtshebbers van dat land.
Nogal ridicuul dat iemand die enkele kilometers verder wordt geboren plots andere regels en wetten moet naleven. Of erger nog, dat je geboren wordt te midden een oorlog. Niet omdat je daarvoor hebt gekozen maar omdat dat nu net de plaats moest zijn waar je geboren bent. Je hebt dus geen keuze, als we even emigratie buiten beschouwing laten.

Mochten al die landen vergelijkbaar zijn, dan zou je nog kunnen zeggen dat het er eigenlijk weinig toe doet. Helaas is de realiteit anders. Dictaturen en regimes zijn zelfs op de dag van vandaag nog
niet verdwenen. En oorlogen zijn er ook nog teveel.

En dat brengt me tot het volgende punt... Hoe dwaas zijn oorlogen?
Het eenvoudigste antwoord daarop is er op wijzen wie de beslissing neemt om een oorlog te starten en wie er aan het front moet gaan vechten en alle gevolgen van die beslissing moet dragen.
Als bijkomend antwoord wil ik er op wijzen dat er nogal een grote doorsnede is tussen de groep die moet vechten en de groep die normaal verantwoordelijk is voor het grootste deel van het bruto binnenlands product. De regering zendt dus eigenlijk zijn beste en sterkste werkkrachten naar het front om te sneuvelen of getekend te raken voor het leven. Hoe kun je dan nog zeggen dat die regering het beste voor heeft met zijn inwoners? En waarom pikken die inwoners dat?

Keuzevrijheid

Maar laten we even terugkomen op emigratie. Want dat is toch een vorm van keuzevrijheid? Ik laat je even in de waan.
Emigratie is relatief eenvoudig als je van een Europees land naar ergens anders wil gaan. Maar dit geldt niet als je van een gemiddeld Afrikaans land naar een Westers land wil. En dan hebben we het nog niet over pakweg een land als Iran of Afghanistan.

Een eigen land stichten is trouwens ook geen sinecure. Het kan natuurlijk, maar daar gaat veel aan vooraf. Kijk naar Somaliland dat nog steeds niet erkend wordt.

Ook aansluiten bij een ander land is geen normale praktijk.
Stel dat de Antwerpenaren plots het idee hebben dat het in Nederland toch veel beter is en dat ze de rechten en plichten aan de andere kant van de grens meer genegen zijn.
Ik zou zeggen: verleg die grens dan. Jammer voor de Belgen, ze moesten maar beter regeren. Die grens is overigens, behoudens wat paaltjes die we er geplaatst hebben, niet zichtbaar. Ze is er enkel in onze verbeelding.
Je kunt bij ons wel de regering van je eigen land kiezen, maar niet het land waartoe je behoort... Terwijl er geen enkele niet-politieke reden is waarom een groep mensen niet plots een andere bestuur zou willen. Waarom de inwoners naar het land verhuizen als je ook het land naar de inwoner kan brengen?

Regeringscontract

Want wat is nu eigenlijk een regering?
de regering

groep mensen die een staat besturen
Voorbeeld: `Het staatshoofd en de ministers vormen de regering.`

Bron: http://www.woorden.org/index.php?woord=regering
In een representatieve democratie, is de regering een groep mensen, gekozen door het volk, die de staat besturen. En wat mag dat besturen dan inhouden? Laten we even enkel dingen opsommen:
  • wetten maken met als doel orde te scheppen in de chaos
  • openbare diensten verlenen
    Voorbeelden: onderwijs, pensioenen, justitie
  • openbare werken uitvoeren
    Voorbeelden: wegenwerken, openbare gebouwen
De middelen om deze dingen te verwezenlijken zijn de belastingen.

Laten we even samenvatten:
De regering voorziet de inwoners van hun staat van gemeenschappelijke infrastructuur, diensten en regels en wordt hiervoor vergoed middels de belastingen.

Als ik het zo verwoord lijkt het in weinig anders als:
Mijn internet service provider voorziet mij van de infrastructuur voor toegang op het internet, een klantendienst en regels voor de toegang (bvb: FUP) en ik vergoed hen daarvoor met abonnementsgeld.

Waarom zou het dan niet mogelijk moeten zijn om van 'regeringsprovider' te wisselen? Als zowel klant als aanbieder een contract bereiken dan moet dit toch kunnen?

Ongelijkheid

Als in de huidige toestand een land dan zo'n idioot concept is, wat houdt het dan eigenlijk nog in stand? Als je't mij vraagt is de grootste factor ongetwijfeld ongelijkheid. Arm en rijk zal er al zeker de belangrijkste vorm van zijn. Geloof mag van mij op nummer 2.

Elke regio in deze wereld heeft zo wel zijn redenen om ongelijk te zijn. En als die niet meteen gevonden wordt dan komt er wil iemand op de proppen met iets nieuw. In Europa zie je daarom meer en meer nationalistische partijen een hoge vlucht nemen.
Ze meten de bevolking, of een deel daarvan, een bepaalde identiteit aan en spelen op de emotie daarrond om zichzelf af te zonderen van de anderen. Eigenlijk beweren ze dat tegenwerken ons meer vooruit helpt dan samenwerken. Probeer ik dat aan mijn baas verkocht te krijgen dan ben ik daar geheid aan het einde van mijn loopbaan.

Ook internationaal wordt ongelijkheid uit het niets gemaakt.
Of wil je me vertellen dat de bevolking van andere werelddelen minderwaardig is? We verschillen hoogstens cultureel. De rest los je met ontwikkeling op. Niet het geitewollen-sokken ontwikkeling
van het doneren aan NGO's maar onderwijs en educatie. De rest komt dan geleidelijk aan wel vanzelf.

En hier in Europa? Hoe lossen we die perceptie van ongelijkheid op?
Wel, neem de hint maar aan: we wonen in een democratie.