Uitslag poll basisinkomen

Door H!GHGuY op donderdag 14 mei 2015 16:45 - Reacties (15)
Categorie: Maatschappij, Views: 3.920

Famous last words:
Wie een poll maakt voor een ander, ... moet er ook iets mee doen.

De resultaten

Poll was te vinden op http://highguy.tweakblogs.net/blog/11767/poll-basisinkomen.

http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=394543&layout=6&sort=prc
Ook een poll maken? Klik hier

Een kleine 1000 mensen hebben geantwoord, waarvoor natuurlijk mijn dank.

Ik ga er voor de rest natuurlijk vanuit dat iedereen weet wat het basisinkomen is. Voor zij die het nog niet zouden weten: het basisinkomen is een bedrag wat iedereen onvoorwaardelijk krijgt. Voor kinderen zou er een lager bedrag gerekend worden, bijvoorbeeld €250, voor meerderjarigen een hoger bedrag zoals €1000. Afhankelijk van wie je het vraagt verschillen de bedragen en sommige details in de uitvoering.

Full-time, part-time, no-time: Impact op de arbeidsmarkt

Wanneer we de groep indelen volgens categorieën, dan krijgen we het volgende:
Full-time: 54%
Part-time: 33%
No-time: 8% en 4% studeert

Meer dan de helft van de mensen blijft dus full-time werken. Vanuit de reacties en ook het topic op GoT blijken mensen dit te willen gebruiken als aanvulling op hun loon (voor wie het nu niet makkelijk heeft), om te sparen, of gewoon om de levensstandaard te verhogen en zich wat meer luxe te permitteren. Vermoedelijk komt een redelijk deel van dit geld dus relatief snel terug in de economie. Een kleine groep van 2%, wil echter hard sparen in een job die niemand anders wil om zo vervroegd te kunnen rentenieren - deze groep zal dus waarschijnlijk hard sparen.

Een derde van de respondenten geeft aan part-time te willen gaan werken. Het bijkomende geld kun je dus zien als een afkoopsom om minder te hoeven werken. Vergeleken met de huidige cijfers voor part-time werk, 20.8% van de mannelijke werkende bevolking[1] in Nederland, is dit een verhoging met ruim twee derden.

Uiteindelijk is er ook een kleine groep van net geen 10% die zich al dan niet tijdelijk uit de reguliere arbeidsmarkt wil terugtrekken. Vergeleken met de huidige werkloosheidsgraad van 14,1% in Nederland (volgens werkloosheidsmeter.nl), kun je de hoop uitspreken dat de arbeidsmarkt zou stabiliseren op die 8% door het vrijkomen van jobs door mensen die minder gaan werken.

Hieruit kun je dus concluderen dat de vaak gehoorde stelling dat met "gratis geld" mensen allemaal zullen stoppen met werken niet echt opgaat. Er is waarschijnlijk zelfs een redelijke kans dat de vrijgekomen arbeidsuren de werkloosheidsgraad zullen doen zakken.
De proeven die al geweest zijn in het verleden tonen ook gelijkaardige fenomenen aan.

Van 60-urenweek tot luieren: Wat doen mensen met hun tijd?

De simpelste en grootste groep verandert niets, ze blijven gewoon werken zoals ze vandaag al deden.

10% van de groep wenst zelfstandig ondernemer te worden. Van de Nederlandse mannen blijkt nu ongeveer 20% zelfstandig te zijn. Uit deze vraagstelling is niet ondubbelzinnig uit te maken of huidige zelfstandigen in de "ik word zelfstandig" of "niets, ik blijf gewoon werken" groep zijn terecht gekomen, maar met enige voorzichtigheid zou ik durven stellen dat "tot maximaal 10%" aangeeft nieuw zelfstandig ondernemer te willen worden. Het cijfer van 20% zou dus kunnen groeien tot 30%.

Verder zien we dat 23% van de mensen wel minder werkt, maar dit spendeert aan ander hobby-/project-matig werk. Je zou kunnen veronderstellen dat een deel van deze mensen nu rondloopt met briljante ideeën waarvoor ze geen tijd hebben om ze tot uitvoering te brengen. Ongetwijfeld is met zo'n percentage de kans reëel dat een deel van die projecten uitgroeit tot een full-time job. Zelfs al is het voor het ander deel van de groep niet zo, toch zullen er hiervan ook mensen zijn die met hun projecten op kleine schaal waarde creëren voor vrienden/familie of op grotere schaal via open-source.
Anderzijds zal deze groep ook mensen bevatten die een extra skillset bevatten die niet zozeer aansluit op hun dagelijks werk of gewoon tweakers die graag knutselen ;)

Een 10% wil minder werken om met familie en vrienden door te brengen, 2% wil zelfs helemaal over op een sociale bezigheid. Een mens is nog altijd een sociaal dier en deze mensen willen dit in de praktijk brengen. Sociale activiteiten zijn een bron voor welbevinden of soms ook gewoon trieste noodzaak door tegenslagen.

Verder wil 4% opnieuw studeren. Ze benutten het extra inkomen om zichzelf te ontplooien of gewoon (bij) te studeren voor een betere job.
Een kleine minderheid van 1% wordt zelfvoorzienend en gebruikt het basisinkomen om die zaken te kopen die niet zelf te maken zijn.

Tenslotte is er nog een groep van 5% die verwacht volledig rond te komen van het basisinkomen door zuinig te leven en geen zin heeft om te werken. Dit is de groep waarvan opponenten van het basisinkomen vrezen dat ze een grote meerderheid zullen vormen.

Conclusie

Minder plichten, meer rechten
Ten eerste lijkt het erop dat een basisinkomen bevrijdend werkt. We zien grote verschuivingen (56%) in tijdsbesteding. Mensen lijken eerde geneigd om dingen te doen die hen gelukkig maakt (projecten, sociaal werk, zelfontplooiing, zelfstandig werk in persoonlijke interessesfeer) eerder dan dingen die veel geld opleveren (voor zover die niet bij elkaar aansluiten). Een basisinkomen wijzigt dus de belangrijkste metriek van bruto nationaal product naar bruto nationaal geluk.

Anderzijds durven mensen ook op kleinere schaal risico's nemen door zelfstandig te worden. Dit onderschrijft het idee dat een basisinkomen een grotere lokale economie creëert.

Dit punt toont trouwens aan dat de huidige balans werk/leven voor velen teveel overhelt naar 'werk', iets wat we los van deze poll ook wel merken. Ik kwam in mijn zoektocht namelijk een grafiek tegen waarin het aantal part-timers gestaag steeg over de laatste jaren.
Rot op, maatschappij!
De groep die zich uit de arbeidsmarkt wil onttrekken is eerder klein. Door de vrijgekomen arbeidstijd is er zelfs een kans dat mensen die nu geen job hebben er wel een kunnen krijgen. Netto zou dit dus een verbetering kunnen zijn.

Hieruit kun je dus ook concluderen dat een basisinkomen van €1000 onvoldoende is voor de overgrote meerderheid om een voor hen aanvaardbare hoeveelheid comfort en luxe te verschaffen.
Tegelijk kun je zeggen dat het niet onmogelijk moet zijn om van €1000 rond te komen in de absolute basisbehoeften. Zo'n bedrag zou dus naar huidige maatstaven een aanvaardbaar bedrag zijn om absolute armoede uit te roeien en om mensen die het willen een springplank te bieden naar een beter bestaan.
Helaas zou een basisinkomen waarschijnlijk ook effecten hebben op de levensduurte. Daarom is het moeilijk in te schatten wat de evolutie van dit bedrag zou zijn in de realiteit.
It's the economy, stupid!
De claim dat een basisinkomen "gratis geld" is die een race-to-the-bottom verzoorzaakt is waarschijnlijk niet (helemaal) terecht. Het grootste deel van dit geld wordt namelijk uitgegeven. Bij mensen die stoppen met werken is dit hun enige inkomstenbron, mensen die minder gaan werken gebruiken het als compensatie voor het verdwenen loon en wellicht een groot deel van zij die full-time blijven werken zal een redelijk deel van dit geld terug in de economie duwen.
Eens het daar is kan het ook ten dele gerecupereerd worden door de overheid. De reële hoeveelheid geld die dus gevonden moet worden om zo'n project te financieren ligt dus een stuk lager dan (basisinkomen x inwoners).

Disclaimer

Dit is natuurlijk geen uitgebreid onderzoek. Er mist een bijvoorbeeld een hoop informatie over ieders huidige situatie. De gegevens die ik van eurostat haal proberen hier een beetje aan tegemoet te komen, maar klakkeloos vergelijken van die gegevens is eigenlijk niet correct.
Mijn punt was vooral om mijn onderbuikgevoel aangaande de intenties van mensen te kunnen aantonen. Ik ga namelijk ook niet in op de betaalbaarheid van het basisinkomen, aanzuigeffecten en alle andere argumenten, dit was trouwens ook niet de bedoeling.

En jij dan?

Waar plaatst dit mij? Onbeslist ;)

Zowel uit het kamp van voor- als tegenstanders komen zinnige argumenten. Andere zijn dan weer op onderbuikgevoel gestoeld. Dit mini-onderzoekje bevestigt er alvast enkele van mij.

Ik kom er meer en meer op uit dat we moeten beginnen met een eerlijker fiscaal systeem:
• hervormen van belastingen zodanig dat alle inkomsten eerlijk en gelijk(aardig) belast worden, zowel uit arbeid als uit kapitaal.
• globalisering van fiscaliteit als remedie tegen globalisering van de economie. Ontwijking moet je gewoon aanpakken. Zoniet blijven we in de huidige race-to-the-bottom waarin alle geld bij de immobiele burger gehaald wordt terwijl mobiele bedrijven belasting betalen waar het hen uitkomt.
• de virtuele economie laten krimpen ten voordele van de reële economie. Slechts weinig mensen worden beter van het (computergestuurd) gokken met aandelen.

Eens je deze 2 problemen hebt aangepakt komt een hoop geld vrij die je dan kan besteden aan betere dienstverlening, belastingvermindering, negative tax of basisinkomen, etc. Wat de regeringen ook beslissen, een groot deel van dit geld moet terugvloeien naar de burger en zal los van de vorm waarin het gebeurt voor gelijkaardige effecten zorgen. Eens dat geld begint binnen te stromen kunnen we de discussie van basisinkomen nog wel eens voeren.

Er loopt een topic op GoT waar in-depth discussie over het basisinkomen zelf mogelijk is, hieronder zou ik het liefst houden voor discussie over deze blogpost.

----
[1] Ik ga voor de statistieken verzameld via eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database) even uit van Nederlandse mannen. Gegeven het gemiddelde publiek hier op GoT hoop ik dat niemand me daarvoor wil opknopen - hoewel ik als onderbuur zelf ook verzachtende omstandigheden kan pleiten ;)

Poll basisinkomen

Door H!GHGuY op vrijdag 8 mei 2015 21:00 - Reacties (43)
Categorie: Maatschappij, Views: 6.877

Laten we even wat onderzoek doen naar basisinkomen, maar neem aub de tijd om de kleine introductie te lezen.

De vraag is simpel, maar bedenk even wat je nou wel en niet kan doen met €1000:
Onderdak, verzekeringen, voeding, kledij, medische verzorging, transport, ...?
Bedenk dan ook hoeveel je nodig hebt om je huidige of gewenste levensstandaard aan te houden en hoeveel je moet overbruggen met andere inkomsten. Hou er ook rekening mee dat voor veel mensen meer vrije tijd ook meer uitgaven betekent...

Poll: Wat doe jij als je maandelijk €1000 krijgt?Tussenstand:
http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=394543&layout=6&sort=prc
Ook een poll maken? Klik hier